10 sierpnia 2016

Dane rejestracyjne

Siedziba Centrali

95-100 Zgierz, ul. Andrzeja Struga 23

REGON  472241471

NIP  732-18-30-370

KRS  0000004315  

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego

Kapitał zakładowy 388 000,00 PLN

Nr kont bankowych

PEKAO S.A.                                         29 1240 3057 1111 0010 1014 8933