10 sierpnia 2016

Dotacje

Informujemy, że Grupa Centrum Sp. z o.o. przystąpiła do projektu współfinansowego przez Unię Europejską w ramach

Europejskiego Funduszu Społecznego. „Człowiek – najlepsza inwestycja”

 

Projekt szkoleniowy „Akademia Rozwoju GRUPY CENTRUM” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,

Priorytet II, Działanie 2.1, Poddziałanie 2.1.1.

 

Głównym celem projektu „Akademia Rozwoju GRUPY CENTRUM” jest przygotowanie właścicieli i kluczowych pracowników hurtowni

działających w ramach Grupy Centrum Sp. z o.o. do skutecznego działania w warunkach wzrastającej konkurencji.

 

Szczegóły realizowanego projektu znajdziecie Państwo tutaj.